Year 5 & 6

 

Year 5

TURQUOISE - Mr. Nanson - Class Teacher

AMETHYST - Mrs. Butcher - Class Teacher

Year 6

TANZANITE - Miss Williams - - Class Teacher

ONYX - Ms. Bennett  - Class Teacher

 

Teaching Assistants:

Mrs. Cooper

Mrs. Simmons

Mrs. Walker